Förskola/Allmän information


Stängningsdagar/Kompetensutvecklingsdagar under höstterminen:


Höstterminen 2022
12 september och 30 november

Vårterminen 2023

9 januari och 8 maj


                            


VINS förskola är en liten enhet med stora möjligheter.


Förskolan vänder sig till barn från ett till fem år. Förskolan ska stimulera barnens lärande och utveckling och vi arbetar bl.a med språk, kultur, miljö och jämställdhet. 

 

Västerås Internationella förskola (VINS) arbetar utifrån vår vision att alla barn ska ha en trygg dag som är fylld med glädje och kunskap.


Vi har tre åldersindelade avdelningar. Vi arbetar tematisk i hela verksamheten. Det sker årligen vid bl.a Lucia, jul, påsk och Nobeldagen.


Varje vecka har vi ”röris” i vår gymnastiksal där vi övar på motorik, rytmik, rörelse och dans.


Dagligen har vi samlingar där barnen får öva på att lyssna och prata inför varandra. Vi talar om olika ämnen såsom datum, matematik och andra naturvetenskapliga företeelser. Vi läser även sagor med hjälp visuella hjälpmedel.


Leken är vår främsta inlärningsmetod där barnen lär sig hur man är mot sina vänner, hur man handlar, hur det är att gå till tandläkaren samt andra vardagliga praktiska övningar.


Aktiviteter där barnen skapar, pysslar och arbetar kreativt med olika material anordnas varje dag.


Vi besöker ofta Bäckby biblioteket och går gärna på teater. Dagligen är vi ute och leker på vår gård, i skogen eller i den närliggande lekparken.


Vi har en föräldraaktiv inskolning så att ni föräldrar får en möjlighet att lära känna alla pedagoger och barn på avdelningen samt får en bra insyn i verksamheten. Inskolningen pågår 1-2 veckor beroende på barnet.


Barn som går i förskolan och som har ett annat modersmål än svenska kan från höstterminen de fyller 4 år erhålla modersmålsstöd i förskolan.Har ni frågor, funderingar kring vår förskola eller vill besöka oss, kontakta:


Skolchef/Rektor: 076 - 568 44 19, 021 - 35 27 20

Expedition: 070 - 035 59 90

Här hittar du ansökan till Västerås stad.